+31 (0)6 - 15 87 33 04
info@bennema-vastgoed.nl

Bennema Vastgoed | Nieuws

STEENGOED DECEMBER 2012 | HUURVERLENGING, MAAR DAN ANDERS

Een aflopend huurcontract kan kansen bieden voor de belegger. Dit klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. Door de belangen van eigenaar en huurder(s) over langere termijn aan elkaar te verbinden ontstaat er ruimte voor financieel, kwalitatief en commercieel succes.
(meer…)

VASTGOEDMARKT DECEMBER 2012 | LUXE WONEN MET ZORGTOEKOMST

Herontwikkeling voormalig hoofdkantoor KPMG

Voor het voormalige hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen wordt de mogelijkheid van een andere bestemming onderzocht. Projectbureau Zorgboulevard Amstelveen, Royal HaskoningDHV, de gemeente Amstelveen, KPMG en Bennema Vastgoed onderzoeken of het gebouw is om te vormen tot een wooncomplex voor 50 plussers, met passende zorgfaciliteiten, een hotel, winkelruimte en restaurants. De eigenaar, CRI Commerz Reaal, kijkt met belangstelling mee. Samen met de drie zorgspecialisten van het projectbureau knoopt Siebolt Bennema van Bennema Vastgoed momenteel alle eindjes aan elkaar om het gebouw te herontwikkelen.
(meer…)

FINANCIERING VOOR GROENE VERBOUWING

Het verbeteren van de lange termijn-cashflow van een gebouw leidt tot risicovermindering en waardebehoud. Dit is essentieel om financiering mogelijk te maken. Steeds vaker wordt de door de overheid gestimuleerde ‘groene’ premie vervangen door een ‘zwarte’ discount vanuit financiers.
(meer…)

GROEN KANTOOR: GOED BELEGD

Het wordt steeds duidelijker dat de huurders van Nederland vragen om kwalitatief hoogwaardige kantoren, energiezuinig en flexibel in gebruik. Er is onderzoek verricht door onder andere Troostwijk, DTZ Zadelhoff, Jones Lang LaSalle en universiteiten naar de verhuurbaarheid van duurzame kantoren. Alle onderzoeken hebben een verband geconstateerd tussen verduurzaming en een hogere huur- en beleggingswaarde. Ook het gewenste bruto aanvangsrendement (BAR) ligt bij de verkoop van groene kantoren lager, ofwel het risico wordt lager ingeschat hetgeen leidt tot een hogere verkoopwaarde.
(meer…)

5 OKTOBER | OPLOSSING VOOR KPMG-GEBOUW IN AMSTELVEEN KOMT IN ZICHT

Plan voor transformatie tot zorg- en wooncomplex

Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het al twee jaar leegstaande KPMG-gebouw (De Bovenlanden) in Amstelveen. De Duitse eigenaar CRI wil de bestemming verruimen met als belangrijke onderdelen wonen en zorg. Een consortium met ondermeer de ‘oude’ huurder KPMG werkt aan een project om het gebouw om te bouwen tot een woon-zorgcombinatie.
(meer…)

16 JULI 2012 | ZOMERSE MIJLPALEN!

Vlak voor de zomer zijn een aantal ontwikkelingen verder gebracht en zijn er nieuwe initiatieven gestart. Hieronder staat een overzicht van de verschillende activiteiten.< (meer…)

30 MAART 2012 | Aanbieding en voortgangsbericht!

Aanbieding

Daar waar het product de boventoon voerde, zal vanaf nu de nadruk komen te liggen bij de oplossing van de huisvestingsbehoefte. Dit leidt tot een fundamentele wijziging in de aanpak van de vastgoedopgave. Maar het biedt ook een weg naar ongekende nieuwe mogelijkheden.
(meer…)

3 OKTOBER 2011 | Indurance BV is opgericht!

Indurance BV is opgericht! Dit nieuwe bedrijf zal zich toeleggen op het duurzaam renoveren van bestaande kantoren, in opdracht van de eigenaar. De aandeelhouders zijn George JautzeAdvisory BV, Theo Soeters (Bellevive BV), BBN BV en Bennema Vastgoed BV. Door de unieke verbinding van de kennis van deze aandeelhouders op het gebied van strategie, (her)waardering, (her)financiering, (her)ontwikkeling en realisatie ontstaat een duurzaam antwoord op de vastgoedvraag van zowel de eigenaar als de gebruiker. De uiteindelijke plannen kunnen ook werkelijk gerealiseerd worden. Indurance beschikt ook over de ervaring en de menskracht die nodig is voor de realisatie van dit soort projecten. Meer informatie is te vinden via www.indurance.nl
(meer…)

8 AUGUSTUS 2011 | De conferentie ‘Levensduurdenken doen, wie durft?’ van Vernieuwing Bouw.

Zo doen wij het hier al jaren’ zijn de zeven duurste woorden in de bouwsector. Traditioneel ontwikkelen heeft geen toekomst meer. Nieuwe businessmodellen zijn noodzakelijk. Het gaat niet meer om het product, maar om de gebruikerswaarde. ‘Levensduurdenken’ en dan niet alleen denken, maar vooral ook doen! Daar gaat deze conferentie over. Tijdens deze middag hoort u van drie inspirerende ervaringsdeskundigen hoe zij levensduurdenken doen en gedaan hebben.
(meer…)

8 APRIL 2011 | Ontwikkeling parkeergarage Jaarbeursplein Utrecht stap verder.

Het college van Burgmeester en Wethouders van de gemeente Utrecht heeft onlangs het besluit genomen de ontwikkeling van de parkeergarage onder het Jaarbeursplein Utrecht verder te brengen. Daarmee heeft de gebiedsontwikkeling rond deze plek definitief een positieve wending genomen. Dit resultaat is tot stand gebracht door de Project Organisatie Stationsgebied Utrecht met een bijdrage van Siebolt Bennema. Hieronder een greep uit de bereikte resultaten:
(meer…)