+31 (0)6 - 15 87 33 04
info@bennema-vastgoed.nl

20 APRIL 2015 | VERANDEREN IN 2015. BIJVOORBEELD BIJ CORPORATIES

Veel vastgoedorganisaties staan voor een nieuwe tijd. De opgave wijzigt, er ontstaat nieuw perspectief en veranderende organisaties zijn het gevolg. Juist dat helpen bij veranderen is als koren op mijn molen. Onderbouwd met een flinke doses ervaring. Hieronder een voorbeeld van mijn aanpak binnen de corporatie wereld.

>Eerst moet je de juiste vragen stellen. Daarmee kom je snel tot de kern van de veranderopgave. Welke vragen spelen er nu binnen de corporatiewereld? Dat zijn er veel, maar de volgende vragen zijn in ieder geval actueel. Waarom wil je de betaalbaarheid van huurwoningen voorop stellen? Hoe werk je effectiever en efficiënter? Is beleid en uitvoering te scheiden? Zijn opdrachtgeven en opdrachtnemen verschillende disciplines? Wat is de rol van portfolio – en assetmanagement? Kan financieel- en maatschappelijk rendement naast elkaar bestaan? Hoe richt je een organisatie in die een antwoord heeft op deze actuele vragen? Hieronder een paar voorbeelden en antwoorden vanuit een vastgoedbril.
Nieuws1
Corporaties verhuren woningen aan mensen met een smalle beurs. Daarom staat de betaalbaarheid van de huren altijd voorop. Daarom zijn er corporaties. Juist door effectiever en efficiënter te werken blijven er meer middelen beschikbaar voor dit hoofddoel. Hoe kan je bij een corporatie efficiënter en effectiever werken aan de vastgoedopgave?
Nieuws2
Effectiever en efficiënter werken komt vooral tot zijn recht door niet meer alles zelf te willen doen. Maak op en slimme manier gebruik van de ontwikkelingen in de markt. Bedenk niet meer zelf de oplossingen, maar stel de juiste vraag. Marktpartijen zijn best in staat om oplossingen te bieden. Over de gehele breedte. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld bewonersbegeleiding, of de juiste prijs / kwaliteitverhouding, of door garanties af te geven voor het onderhoud op lange termijn, enzovoort. Zo ga je van organiseren naar regisseren bij de uitvoering. Maar hoe richt je dat dan in?
Door beleidsvorming en de uitvoerig van de projecten goed te scheiden. Daar kan het wel eens aan schorten. Wat tot gevolg heeft dat binnen de organisatie veel overleg nodig is om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Want als je bij het uitvoeren van de vastgoed plannen ook nog na moet denken over de kaders waarbinnen gewerkt moet worden, dan weet je niet waar je moet beginnen. Meestal met verstikkende vertragingen tot gevolg.
Nieuws3
Dat heeft ook te maken met het aanleggen van een nauwkeurige scheiding tussen opdrachtgeven en opdrachtnemen. Er ontstaat dan helderheid over wie wat moet doen. Wie verantwoordelijk is voor welk resultaat. Waar de activiteiten belegd zijn. Op ieder niveau zijn afspraken te maken over hiërarchie, resultaat en proces. Een goede afbakening van de risico’s is het gevolg. Maar waar begin je dan?
Nu komt het belang van portfolio- en assetmanagement naar voren. Bij de bepaling van het portfolio wordt voor de organisatie de doelgroep en de positionering afgebakend. Waar staat de corporatie voor, voor wie doen ze het, met welke middelen en welke vraag ontstaat hier uit. Met assetmanagement wordt dit vertaald naar een opdracht voor de organisatie. De uitvoerende vastgoedonderdelen weten dan wat er gemaakt moet worden, met welke kwaliteit en tegen welk rendement.
Daarmee hoeft de maatschappelijke doelstelling niet verloren te gaan. Integendeel, juist nu ontstaat er de kans om financieel – en maatschappelijk rendement inzichtelijk te maken binnen de portefeuille. Daarmee ontstaat transparantie en kan op open wijze verantwoording afgelegd worden. De vastgoedorganisatie heeft een duidelijke plek binnen de corporatie gekregen en kan binnen helder gestelde kaders efficiënt en effectief haar werk doen. Het uiteindelijke doel, het betaalbaar houden van de huren, wordt hiermee optimaal ondersteund.
Nieuws4
De aard van deze vraagstukken beperkt zich niet alleen maar tot de vastgoedopgave binnen de corporatiewereld. Dit soort van vragen spelen binnen vele organisaties, die met vastgoed te maken hebben. Bij de beantwoording gaat hierbij uiteindelijk om de helderheid van de analyse en de aanpak van de implementatie. Daar kan je mij voor inzetten. Ik kom graag nader uitleg geven.
Siebolt Bennema

Leave A Comment