+31 (0)6 - 15 87 33 04
info@bennema-vastgoed.nl

31 OKTOBER 2014 | VERNIEUWEN BIJ CORPORATIES

Lees hieronder hoe met de inzet van Siebolt Bennema de reorganisatie bij Vivare verder gebracht is. De opdracht bij Vivare loopt nu een jaar en gaat naar een afronding rond eind december van dit jaar. Wat zijn de resultaten tot nu toe en waar wordt aan gewerkt?

Er is een nieuwe directiestructuur vastgesteld, waardoor alle uitvoerende vastgoedonderdelen onder één centrale aansturing gebracht zijn. Er wordt nu al winst geboekt door de verschillende vastgoed disciplines beter samen te laten werken. In een nieuw aangehuurd pand worden straks alle activiteiten van Vivare onder één dak samengebracht. De verschillende vestigingen in de regio worden in de loop van het volgende jaar opgeheven en deels te koop gezet. Door alle werkzaamheden onder één dak te brengen zal de operatie een stuk efficiënter worden. Het spreekt vanzelf dat binnen deze omgeving volgens de uitgangspunten van “het nieuwe werken”, de werkplek gestalte zal krijgen.

Al deze activiteiten passen binnen de visie die Vivare hiertoe vastgesteld heeft. Vivare stelt de betaalbaarheid van de woningen voorop. Daarom moet de organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk ingericht worden. Binnen deze uitgangspunten is ook het perspectief vastgesteld voor de toekomstige sturing op het vastgoed. Er wordt een heldere scheiding aangebracht tussen beleid en uitvoering. Opdrachtgeven en uitvoeren kennen straks hun eigen proces. Belangrijk onderdeel hierbij is dat de toekomstige vastgoedsturing vooral op “levensduurdenken” gestoeld zal gaan worden. Hier worden de werelden van gebruiken, bedenken, uitvoeren en renderen bij de vastgoedoperatie onder één noemer gebracht.

Er worden nu plannen ontwikkeld om de te volgen route naar dat eind doel vorm te geven. Naar verwachting zijn die plannen eind dit jaar gereed. Voordat begonnen kan worden met de implementatie van deze plannen, zal eerst de organisatie afgebouwd moeten worden naar een omvang die past bij de huidige werkvoorraad. Ook die operatie is naar verwachting eind dit jaar afgerond.

Alle benoemde activiteiten zijn met medewerking van Siebolt Bennema tot stand gebracht. Natuurlijk is hier de nodige interne – en externe hulp bij ingezet. Want naast deze verander activiteiten, lopen de dagelijkse werkzaamheden ook nog door, de gewone bedrijfsvoering kan immers niet zomaar stopgezet worden.

Hier komt wel de inzet van Siebolt Bennema optimaal tot zijn recht. Want deze opdracht kan alleen maar tot een goed einde gebracht worden door een combinatie van kennis en ervaring op het gebied van inhoud, aansturing en vernieuwing.

Leave A Comment