+31 (0)6 - 15 87 33 04
info@bennema-vastgoed.nl

5 JULI 2013 | VERSLAG BIJEENKOMST ANDERS KIJKEN NAAR (GE)BOUWEN

Op 20 juni 2013 organiseerden Bennema Vastgoed, Vernieuwing Bouw en Urbanisator een bijeenkomst rond het thema “Anders kijken naar (ge)bouwen”. Hoe kan je op een alternatieve en vooral ook inspirerende wijze kijken naar de nieuwe vastgoed opgave die voor ons ligt? Deze broodnodige zoektocht naar vernieuwing ligt aan de basis van de onderneming – en adviespraktijk van Bennema Vastgoed en de andere organisatoren. Het is dan ook niet toevallig dat deze drie initiatiefnemers elkaar vonden rond dit onderwerp. Hieronder staat een gezamenlijk verslag en impressie van deze bijeenkomst die goed bezocht is.

Nieuws8
Anders kijken naar (ge)bouwen
Tijdens een inspiratiebijeenkomst de deur uitstappen en concluderen dat er in de omgeving veel boerka-gebouwen staan. Gebouwen waarbij het aan de buitenkant niet zichtbaar is, wat er aan de binnenkant zit. Dat is het resultaat van werken in de wereld van Pim van den Berg, een van de sprekers op de bijeenkomst “Anders kijken naar (ge)bouwen” op 20 juni jongstleden. Vanuit zijn rol en die van belegger George Jautze en urbanisatorHilco van der Wal keken de deelnemers anders naar (ge)bouwen. Een kijkje in de nieuwe realiteit van de bouw- en vastgoedwereld waarin gebruikers centraal staan, vierkante meters even niet tellen en we de werelden van gebruiken, bedenken, maken en renderen combineren.
Laten we Nederland mooier maken
Urbanisator Hilco van der Wal trapte af met het motto ‘laten we Nederland mooier maken’. Vanuit dat perspectief kijkt hij met eigenaren en betrokkenen naar desolate kantoorgebouwen. En vooral: wat is er nodig om verouderde bedrijventerreinen en kantoorgebieden weer leefbaar te maken. Urbanisator brengt stakeholders bij elkaar en bundelt de krachten om een gebied beter te laten functioneren. Ook bedrijventerrein de Plaspoelpolder – de locatie van de bijeenkomst – behoort tot een van de projecten waarin Urbanisator met een collectief werkt aan versterking van het gebied. Want juist die collectieve aanpak is van belang bij het revitaliseren bestaande gebieden.
Nieuws9
Een boerka-gebouw
De sessie van straatoloog Pim van den Berg bevestigde dat deze vorm van binnenstedelijke herontwikkeling gewenst is. Zo leverde een korte wandeling in de omgeving van het informatiecentrum Plaspoelpolder al snel de term ‘boerka-gebouw’ op; een gebouw waarbij je aan de buitenkant niet ziet wat er binnen zit. Pim zijn visie reikt verder dan het kijken naar gebouwen. Hij daagt mensen uit de ogen te openen voor de omgeving en licht toe: ‘hoe aandachtig kijk je naar iets? De energie waarmee je kijkt bepaalt het resultaat van wat je ziet. En praat met mensen. Als je gebouwen en omgevingen wilt ontwikkelen voor mensen, moet je goed weten wat er speelt. In bouw en vastgoed gaat het vaak om vierkante meters. Kijk eens naar mensen en wat voor troeven je ziet.’ Niet voor niets kondigde Jacqueline Schlangen, directeur vanVernieuwing Bouw, Pim aan met de woorden: ‘de buitenwereld is zijn kantoor en kijken is zijn werk.’
Nieuws10
Niet meer gewend om te transformeren
George Jautze belichtte het nieuwe perspectief voor een belegger, vanuit leerpunten uit het verleden. Staan we voor een nieuwe opgave? Nee, zegt George: ‘Niks nieuws onder de zon, we zijn alleen niet meer gewend om te transformeren. We denken dat we vastgelopen zijn, maar de werkelijkheid toont anders aan. We moeten de vraag volgen. Transformatie is de sleutel tot waardebehoud.’
Daarnaast is het te lang teveel ieder voor zich geweest, benadrukt George. Beleggers, ontwikkelaars, bouwers en eigenlijk alle betrokkenen in de sector benaderden de vastgoedvraag teveel vanuit hun eigen wereld. Waar ligt dus nu de kern van de opgave? ‘In het combineren van de werelden van gebruiken, bedenken, maken en renderen. Juist dan zijn nieuwe wegen te vinden die de gebruiker nog beter kan bedienen. Zowel financieel als kwalitatief. En de zoektocht is al in volle omvang begonnen. DBMFO, BIM ofIndurance zijn voorbeelden van initiatieven die de nieuwe combinaties zoeken en in de praktijk brengen.’

Leave A Comment