+31 (0)6 - 15 87 33 04
info@bennema-vastgoed.nl

5 OKTOBER | OPLOSSING VOOR KPMG-GEBOUW IN AMSTELVEEN KOMT IN ZICHT

Plan voor transformatie tot zorg- en wooncomplex

Er wordt gewerkt aan een oplossing voor het al twee jaar leegstaande KPMG-gebouw (De Bovenlanden) in Amstelveen. De Duitse eigenaar CRI wil de bestemming verruimen met als belangrijke onderdelen wonen en zorg. Een consortium met ondermeer de ‘oude’ huurder KPMG werkt aan een project om het gebouw om te bouwen tot een woon-zorgcombinatie.

De Bovenlanden, dat is uitgegroeid tot een nationaal symbool voor leegstand, is goed voor een derde van de kantorenleegstand in Amstelveen. Het consortium met KPMG is niet de enige partij die werkt aan een alternatieve functie, maar naar verluidt wel één van de meest kansrijke. De afgelopen tijd zijn verschillende plannen gepresenteerd, zowel bij de gemeente als bij belegger CRI. Het initiatief tot het omvormen van het 48.000 m² grote kantoor langs de A9 tot woon-zorgcomplex komt van drie ondernemers met ruime ervaring in de zorg en assetmanagement. Onder de naam Projectbureau Zorgboulevard Amstelveen (PZA) hebben zijn een plan om er een woon-, buurt-, en zorgcomplex van te maken. Zij worden ondersteund door ontwikkelaar Siebolt Bennema (ex-ING Vastgoed Ontwikkeling, ex-OVG), samen met KMPG en Royal HaskoningDHV. Als het project lukt is KPMG bevrijd van het beeld van een leegstaand kantoor op enige honderden meters van het nieuwe hoofdkantoor. De nieuwe bestuursvoorzitter Jurgen van Breukelen van KPMG zei eind juni in het FD dat KPMG dit schaart onder ‘leren van de fouten van het verleden’.Nieuws10

De spil van het plan van PZA vormen circa 150 woningen in de vrije sector, met name voor 55-plussers. Daarnaast is een (zorg-)hotel met restaurant een belangrijke pijler. De Bovenlanden moet ook winkels, een buurtcentrum, restaurants, (para-)medische faciliteiten en mogelijkheden voor zorg in de eigen woning gaan bevatten. Verder wordt een aantal beschermde groepswoningen gerealiseerd. De relatie met Stadshart Amstelveen moet worden versterkt. CDA wethouder Jan-Willem Groot zei onlangs hoop te hebben dat het kantoor kan worden herbestemd, doordat de Duitse eigenaar nu bereid is om met de gemeente te praten over een oplossing. Tot voor kort was CRI niet bereid om af te waarderen op de boekwaarde van het pand, geschat op € 140 mln. Volgens Groot komt er steeds meer beweging in de richting van een mogelijke herbestemming. Amstelveen wil voor het einde van 2014 de leegstand terug te dringen van de huidige 20% naar 8%. Herontwikkeling van De Bovenlanden is daarbij essentieel. Naast KPMG heeft de gemeente ook ondersteuning gevraagd bij Provincie en Rijk om mee te denken aan een oplossing. Dat heeft ertoe geleid dat het door agentschap NL (onderdeel Economische Zaken) in het leven geroepen Expertteam Kantorenleegstand kennis en capaciteit inbrengt in het project De Bovenlanden.

Leave A Comment