+31 (0)6 - 15 87 33 04
info@bennema-vastgoed.nl

16 JULI 2012 | ZOMERSE MIJLPALEN!

Vlak voor de zomer zijn een aantal ontwikkelingen verder gebracht en zijn er nieuwe initiatieven gestart. Hieronder staat een overzicht van de verschillende activiteiten.<

Gemeente Utrecht

De planontwikkeling aan de Westzijde van het station rond het Jaarbeursplein is weer een stap verder gebracht. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het functioneel programma van eisen, de businesscase / investeringsanalyse en de ontwikkelstrategie voor de toekomstige parkeergarage onder het Jaarbeursplein goedgekeurd. De komende tijd worden de plannen van de garage geïntegreerd met de plannen voor het nieuwe plein er boven. Uiteindelijk is het de bedoeling dat in 2016 de nieuwe parkeergarage in gebruik kan worden genomen. Meer informatie is te vinden in het
persberichtdat de gemeente rond dit onderwerp heeft doen uitgaan.

Daarnaast is ook buiten te zien dat de plannen verder komen. De sloop van de oude parkeergarage is nu bijna afgerond. De hier vrijkomende locatie wordt gebruikt voor de aanleg van een tijdelijke eindhalte voor de tram in combinatie met ruimte voor een innovatieve kantoorontwikkeling van circa 50.000 m2 BVO in één keer of in meerdere fasen. De trappen vanaf het plein naar de nieuwe terminal met daaronder een nieuwe fietsenstalling worden aangelegd. Inmiddels is het gebouw Cranenborch door de gemeente verworven om het toekomstige tracé van de tram mogelijk te maken. Meer informatie is via de volgendelink te verkrijgen. Voor sfeer impressies van de toekomst zijn de volgendebeelden beschikbaar

Indurance

De eerste opdracht voor Indurance is een feit! Voor Amvest wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van vergroening van een bestaand woningbouwcomplex. Hieruit kan afgeleid worden dat de dienstverlening van Indurance inmiddels verbreed is. Alle herontwikkelings opgaven kunnen dan ook opgepakt worden, al blijft de nadruk wel liggen op de aanpak van het bestaande kantoren vastgoed. Daarom is ook de site van Indurance vernieuwd. Klikhier voor een kijkje op de nieuwe site.

De Bovenlanden, Amstelveen

Sinds een paar maanden is Bennema Vastgoed betrokken bij een onderzoek naar de herontwikkeling van het voormalige Hoofdkantoor van KPMG langs de A9 in Amstelveen. Dit initiatief tot het omvormen van het complex de Bovenlanden tot een Woon -, Buurt en Zorgcomplex is genomen door het Projectbureau Zorgboulevard Amstelveen (PZA). Bennema Vastgoed ondersteunt samen met KMPG en Royal Haskoning dit nieuwe initiatief. Dit is een voorbeeld van een nieuwe coalitie gericht op een toekomstige vraag naar wonen in combinatie met zorg. Zorgvastgoed biedt in meerdere opzichten nieuwe kansen. Meer informatie is ook te vinden op desite van PZA.

Informatie en nieuwe initiatieven

Naast bovengenoemde activiteiten lopen er ook nog een aantal kleinere opdrachten en blijft de zoektocht naar innovatie binnen de branche actueel. Zeker nu. Wellicht bent u geïnteresseerd geraakt door deze informatie of ziet u mogelijkheden voor nieuwe samenwerking. Neem dancontact op met Siebolt Bennema, want ruimte voor nadere uitleg en nieuwe opdrachten blijft er altijd.

Leave A Comment